Wzór decyzji o umorzeniu należności cywilnoprawnych
  • Wzory
  • 23 czerwca 2021 17:11

1 i 1a, art. 28, art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1228) i art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.Projekt nowej ustawy o finansach publicznych wprowadza katalog niepodatkowych należności budżetowych.. zm.nie daje podstawy do umorzenia postępowania.Podatnicy w celu ratowania swojej płynności finansowej, zwłaszcza w dobie ograniczeń wywołanych pandemią COVID-19, mogą skorzystać z wielu instytucji podatko…

Regulamin | Kontakt