Wzór wypis ze szpitala druk pdf

od dnia Jezeli przedstawiciel ustawowy zada wypisania ze Szpitala osoby, ktorej stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu,.Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (wypis), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinna zawierać: Dane osobowe pacjenta (w tym PESEL), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia i wypisu ze szpitala.Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.. postać papierowa.. Wypis z dowodu osob…

Regulamin | Kontakt