Sprawozdanie z praktyk logistyka
  • Umowy
  • 20 sierpnia 2021 06:54

Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.Zaświadczenie o odbyciu praktyki; Sprawozdanie z przebiegu praktyk; Zaświadczenie o zatrudnieniu; Zaświadczenie o odbytym stażu (wolontariacie) LOGISTYKA Instrukcja praktyk; LOGISTYKA Ramowy program praktyk; LOGISTYKA Regulamin praktyk PRAWO.. Elementy systemu logistycznego firmyElementy systemu logistycznego firmy.. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Karta przebiegu praktyki: logistyka i zarządzanie produkcją + sprawozdanie.. 2) OPIS NABY…

Regulamin | Kontakt