Wzór aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego

Sprawdź przykładowy wzór, umowy najmu pokoju:Stan techniczny oraz wyposażenie lokalu zostanie stwierdzony w protokole przekazania sporządzonym przez strony w terminie trzech dni od podpisania umowy.. Z tej okoliczności powinien on płacić właścicielowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie (niekoniecznie w wysokości dotychczasowego czynszu - może być ono wyższe jeżeli dotychczasowy czynsz był niższy w stosunku do czynszów rynkowych na danym obszarze).Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do …