Formularz upoważnienia do odbioru wyników badań

Pobierz

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcySkierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy.. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych .Odbiór wyników badań Aby odebrać wyniki badań niezbędne jest okazanie pracownikowi recepcji dowodu tożsamości ze zdjęciem.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego .Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu.. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. załącznik nr 9 - Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań z zakresu serologii/immunologii transfuzjologicznejUpoważnienie do odbioru wyników.. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.Formularze "Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej" oraz "Upoważnienia.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z o.o. w Lubinie: Osoba upoważniona: należy wypełnić powyższy formularz..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

OŚWIADCZENIE I UPOWAŻNIENIE.F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań.. Deklaracje można składać na kilka sposobów (nie przyjmujemy skanów) osobiście - w trakcie pandemii najlepiej wrzucić wypełnione i podpisane dokumenty do skrzynki, umieszczonej w przedsionku- wejście od ul. Legnickiej; tradycyjną pocztą• Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, właściwy dla siedziby laboratorium, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r.. Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych: tel: 17 780 01 22Jak już wyżej wspomnieliśmy, upoważnienie do odbioru pozwala na wykonywanie pewnych czynności w naszym imieniu, a pełnomocnictwo jest zaś wyrażeniem woli, np. w przypadku zawierania umowy, gdy udzielamy komuś pełnomocnictwa do podpisania jej w naszym imieniu.. plik w formacie PDF: F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badańUpoważnienia do odbioru wyników 1.. UPOWAŻNIENIE.. Upoważnienie do odbioru wyników (laboratorium, morfologia, cytologia, histopatologia, EKG, EEG, badania wysiłkowe) [ pobierz] 2.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. 2006 r.Tutaj znajdziesz informacje do kogo aktualnie przyjmowane deklaracje.. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 roku życia.. F - 364Wyniki badań wydawane są pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta..

Pobierz wzór upoważnienia do odebrania wyników.

Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni .. data urodzenia miejsce urodzenia.Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.. Formularz upoważnienia można pobrać w rejestracji do laboratorium lub ze strony internetowej szpitala.. Ja, niżej podpisany/-a, …………………………….…………………………………………………………………, imię i nazwisko.. w przypadku zlecenia jednorazowego wpisać datę wykonanych badań.. WYNIK BADANIA - dokument wydawany przez Zakład .Formularz upoważnienia do odbioru towaru (doc 25kb), pdf 47kb) Opis badania wykonanego odpłatnie do odbioru w Rejestracji (Plac Piłsudskiego, i piętro) osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem (pobierz wzór upoważnienia).. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Odebranie wyników badań osoby bliskiej możliwe jest tylko po wcześniejszym podpisaniu przez Pacjenta upoważnienia (formularz) ..

Tomograf Komputerowy - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 4.

Author: mpolak Created Date: 8/7/2018 1:01:11 PM ., adres .Upoważnienie do odbioru wyników badań.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Upoważnienie do odbioru wyników.. Autor: Eleanore oW trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.. Data i podpis osoby upoważniającej.. data i podpis osoby upoważniającej *) właściwe zakreślić.Upoważnienie do odbioru dokumentów.. do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *.. urodzony /-a ……………………………………….w…….………………………….………., zamieszkały /-a.. do odbioru dokumentacji medycznej " można pobrać: w Dziale Organizacji i Nadzoru, na oddziałach szpitalnych w sekretariatach medycznych, w pracowniach diagnostycznych, w rejestracjach CM HCP.Upoważnienie do odbioru wyników badańanaliza jego tematy (upoważnienie do odebrania wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odbioru badań) i głównych konkurentów (wsd.org.pl, cmradzymin.pl, szpital.legnica.pl)Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej .Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników dziecka: pobierz: Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne: pobierz: Zasady pobierania kału na badania: pobierz: Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL: pobierz: Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki moczuWzór upoważnienia do odbioru wyników badań oraz dokumentacji medycznej przez osobę trzecią; Formularz do wystawienia recepty bez konieczności odbycia wizyty (należy przekazać w rejestracji przychodni) Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w formie kserokopiizałącznik nr 7 - Wzór zlecenia na badania w kierunku poszukiwania przeciwciał anty-HLA i/lub wykonanie próby krzyżowej w teście LCT; załącznik nr 8 - Wzór zamówienia indywidualnego na krew lub jej składniki..

Rezonans Magnetyczny - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 3.

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia.. Wyniki badań możecie Państwo odebrać osobiście w Rejestracji Działu Usług Odpłatnych Szpitala po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu wpłaty (paragon) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00. osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru oraz swój dokument tożsamości.. Przez odbierającego czytelnym imieniem, nazwiskiem i nr pesel, lub ustali z klientem formę potwierdzenia odbioru.Pliki do pobrania MZ-54 - druku sprawozdania rocznego ze szczepień ochronnych za 2019r Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu BCG Formularz zgłoszenia NOP po szczepieniu innym niż BCG Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych Wzory wybranych formularzy - ZLK - zgłoszeń chorób zakaźnych .Wszelkie prawa zastrzeżone.. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamNależy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.Wynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.. RTGTak może być np. w sytuacji, gdy będziemy przebywali w szpitalu lub na długotrwałej rehabilitacji.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ.. do odbioru moich wyników badań histopatologicznych.Wzór pisemnego upoważnienia- poniżej: Upoważnienie do odbioru wyników badań dla krwiodawcówUpoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks postępowania karnego, Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Kodeks .Do odbioru wyników badań laboratoryjnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.