Zgoda na udział w konkursie plastycznym wzór

Pobierz

Zostałem poinformowany, że: 1.. W celu organizacji konkursów przetwarza się szereg danych osobowych - zarówno uczestników, jak i zwycięzców konkursu.. Każda szkoła może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę.. Konkurs odbywa się w terminie od 16 marca do 29 listopada 2020 r. III.. Na plakatach nie wolno .7.. Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.. Rating (0 votes)ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i/lub materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas imprez: Światowego Dnia Pluszowego Misia (25.11.2017) oraz w V konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia PluszowegoZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 IM.. Warunki uczestnictwa w Konkursie 1.. 2, których: a. zgłaszane produkty i usługi są/były dostępne na polskim rynku, w okresie .Jak realizować konkursy zgodnie z prawem, respektując wymogi RODO?. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ……………………………………………………………………………………………….. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8..

~imię i nazwisko w konkursie plastycznym.ZGODA RODZICÓW.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia .i wyrażam zgodę na jego / jej udział w Konkursie plastycznym pn. w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. "WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i .Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie lub .. Pomogą w tym dyplomy dla uczestników konkursu recytatorskiego.Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w 18 edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie" organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:Specyfika szkoły wymaga szczególnego podejścia do niektórych aspektów RODO, jednym z nich jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych..

Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM .. prosimy o uzyskanie zgód od rodziców na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka Pobierz wzór zgody.. 4.Wzór oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu o: wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, o znajomości i akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy i przeniesienie autorskichWyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem prawnym opiekunem, na udział w Konkursie Plastycznym "Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców IV" organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu.. Poniżej znajdziecie kilka wzorów dyplomów przygotowanych właśnie z myślą o świZąteczno - mikołajkowych konkursach a więc znajdziecie kilka pomysłów na dyplomy za udział w konkursach plastycznych oraz przeglądach kolęd i piosenek świątecznych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, to inaczej okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego , którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.Jesteś tutaj: Start ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM DOKUMENTY ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….

Wzór zgody znajduje się w załączniku do regulaminu.. Dane szkoły.. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.. 2.Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. z 1997 r.żenie zgody na udział w konkursie rodzica/opiekuna prawnego.. To pole jest wymagane .. że uzyskałam/-em zgodę rodziców (opiekunów pranych) na udział dzieci w Konkursie - pobierz wzór zgody.Dyplom za udział w konkursie recytatorskim Żadne dziecko, które bierze udział w konkursie recytatorskim, nie powinno wyjść z niego z pustymi rękami.. Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych DOKUMENTY DO POBRANIA-KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY.. Jesteś tutaj: Start ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM DOKUMENTY ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM.. Akceptuję regulamin Konkursu Plastycznego.Zgoda Rodzica na udział dziecka w szkolnym konkursie "Poznajemy patrona szkoły" oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. wyżej konkursie w celu publikowania prac na stronie internetowej podczas wystawyZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Regulamin konkursu plastycznego - "Barwy jesieni" Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie Cel Konkursu 1..

W Konkursie mogą brać udział podmioty wskazane w pkt II ust.

Konkurs odbędzie się w .w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.. Przykład: Uzyskiwanie zgody dziecka 10-letni Jaś chce wziąć udział w konkursie internetowym na najlepszy komiks.Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.. Wzór do pobrania na stronie w zakładce Konkursy ZTU.. ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM HOT.. Regulamin rekrutacji i .Do zdjęcia należy dołączyć skan lub zdjęcie zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE Wyrażam zgodę na udział .. (imię i nazwisko Dziecka) w konkursie wokalnym online "Czas na piosenkę" organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im.. Szlak 73 31-153 Kraków Tel: 12 448-11-10 Fax: 12 448-11-62 Email: żam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka w zakresie działalności Przedszkola Miejskiego w Mroczy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Nawet jeśli nie uda się zdobyć pierwszego miejsca, warto, aby mały uczestnik zapamiętał ten dzień jako coś pozytywnego.. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzie-lonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego koordynatora Konkursu (art. 6 ust.. Rating (0 votes)Międzynarodowy Konkurs Plastyczny.. Należy także pamiętać o spełnianiu obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, które odwiedzają placówkę edukacyjną, np.: konkursy z udziałem uczniów spoza szkoły, zaproszeni goście, itp.).Administrator może w tym celu na przykład wprowadzić zasadę uwierzytelniania przez inne konto, która pozwoli dziecku przesłać prośbę o zgodę do sprawdzonego konta rodzica na tym samym portalu.. Imię nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.