Sprawozdania urząd statystyczny

Pobierz

Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. ul. Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań.. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Kontakt telefoniczny: Wyszukiwarka osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących sprawozdań, w zakresie m.in.: obowiązujących terminów, .Urząd Statystyczny w Rzeszowie.. SG-01 .Urząd Statystyczny w Warszawie.. Elektroniczna Skrzynka PodawczaGłówny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, Aleja Niepodległości 208 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8.15-1 6.15.. Logowanie.. Logowanie.. Godziny pracy Urzędu: 8.15-16.15 Kancelaria: +48 22 608 30 00. e-mail: .. ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Urząd Statystyczny w Olsztynie.. ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3. ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 10-555 Olsztyn.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz .Dane teleadresowe: Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy.. ul. Jana Matejki 22 70-530 Szczecin.. ul. Jana III Sobieskiego 10 35-959 Rzeszów.. Logowanie.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00 Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.

Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Urząd Statystyczny w Olsztynie.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Akty prawne regulujące działalność Urzędu Statystycznego w Katowicach: ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.(t.j.. W Portalu udostępnione są aplikacje .Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).. Godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15 Kancelaria: +48 22 608 30 00.. Główny Urząd Statystyczny .. ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa.. Niepodległości 208 00-925 Warszawa.. Elektroniczna Skrzynka Podawcza.. Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS.O pierwszym obowiązku statystycznym powiadamia się podmiot listownie, wraz z zawiadomieniem otrzymuje się dane dotyczące procedury aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym.. Dz. U. z 2020 r. poz. 443), statut Urzędu stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach (Dz. Urz..

O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).

Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS.Po przekazaniu danych statystycznych dotyczących roku 1990 traci moc obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny (Monitor Polski Nr 43, poz. 350 oraz z 1990 r.Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań.. 2018 poz. 332) 0,24 MBDo elektronicznego przesyłania danych dla urzędu statystycznego służy Portal Sprawozdawczy GUS, znajdujący się pod adresem: .. GUS poz. 28 ze zm.),Urząd Statystyczny w Gdańsku.. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Urząd Statystyczny w Poznaniu.. Wpisz swój identyfikator i.Główny Urząd Statystyczny .. W przypadku powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z .Główny Urząd Statystyczny .. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00W bazie statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) publikowane są wybrane dane statystyczne informujące o działalności sądów powszechnych i wojskowych - o ewidencji spraw i orzecznictwie - pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań statystycznych, kart statystycznych i ankiet.Polega ona na przypisaniu poszczególnym urzędom realizacji poszczególnych badań z terenu całego kraju..

W razie pytań związanych ze sprawozdaniami z zakresu statystyki samorządowej prosimy o kontakt z następującymi pracownikami naszego Urzędu: Lista osób do kontaktu w sprawach sprawozdań: SG-01 cz. 1.

Wpisz swój identyfikator i.Informacja dla jednostek składających sprawozdanie DG-1 odnośnie wynagrodzeń Szanowni Państwo, Prosimy w sprawozdaniu DG-1 wykazywać pełne wynagrodzenie pracowników, tj. łącznie z dopłata rządową, wypłacaną na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U .Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U.. ul. Oławska 31 50-950 Wrocław.. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.. Przestała zatem obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru danego województwa.ST-P - zarządy związków powiatowo-gminnych, starostwa powiatowe, urzędy dzielnic m. st. Warszawy, ST-W - urzędy marszałkowskie.. ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk.. Wejdź na: Kontakt.. REGON: 000331501 NIP: 5261040828Wykorzystanie sprawozdania na potrzeby badań ujętych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP): Badanie kosztów pracy; Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia; Zakres zbieranych informacji: Objaśnienia: Objaśnienia, wytyczne i instrukcje; Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - FAQ; KontaktSprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw: 2020: 1.61.12: 1 raz w roku: raz w roku do 31 lipca 2021 r. z danymi za rok 2020: 01.06.2021: 31.07.2021 : KZZ: Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne: 2020: 1.61.16: 1 raz w roku: raz w roku do 30 września 2021 r. z danymi za rok 2020: 10.09.2021: 30.09.2021 : SP: Roczna ankieta przedsiębiorstwa: 2020Główny Urząd Statystyczny..

Elektroniczne Skrzynki Podawcze Kontakt z urzędami statystycznymi Kontakt w sprawie REGON Portal SprawozdawczyGUS Z-06 (2020) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2020 rok.

85-066 Bydgoszcz.. Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 20 stycznia 2021 r. /3 lutego 2021 r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul.Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31 (obecnie jest to .Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).. Termin składania Sprawozdania o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2012 rok (SP-3) ustalony został na 15 marca 2013 roku.Główny Urząd Statystyczny.. Masz pytania?. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00Urząd Statystyczny w Szczecinie.. Przejdź do Portalu Informacyjnego Deklaracja Dostępności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.