Sprawozdanie dyplomowany informatyka

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im.. Ukończyłam Akademię Świętokrzyską im.Witam.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Plan rozwoju zawodowego.. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Do sprawozdania dołączono dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych zagadnień.. Rejony objęte doradztwem: Szkoły podstawowe i gimnazja na terenie gmin: Strzelce Op., Dobrodzień, Zębowice, Tarnów Opolski Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu strzeleckiego.. 10 ustawy z dnia 261 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Stało się to po długoletnim okresie zapóźnień w rozwoju bazy informatycznej w szkołach.. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego..

ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly.

Imię i nazwisko: Grażyna Janczak Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum im.. Zadanie 2: Technologia komunikacyjna i jej zastosowanie w pracy z dziećmi, rodzicami i innymi nauczycielami - doskonalenie własne w zakresie komunikacji.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Obserwacja zajęć przez dyrektora.. Pamiętaj: doradca metodyczny pomaga nauczycielowi, doradza, wspiera a nie ocenia, nie krytykuje.. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Gwarancja aktualności poradników.. (2020-07-06) Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie rozporządzenie z 2013r.Trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie bez internetu jest już dzisiaj praktycznie niewyobrażalne, i to przeświadczenie przekroczyło już nawet mury polskich szkół.. Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w Gliwicach Adres miejsca pracy: 44-100 Gliwice, ul.sprawozdania • szkola • pliki użytkownika kalka.nz przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na dyplom fizyka informatyka technika plastyka matematyka.doc, Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego polski hist i wf.docSprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - informatyka WPROWADZENIE Pracę w zawodzie nauczyciela podjąłem w roku 1991.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. - 11 -Plik Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na dyplom fizyka informatyka technika plastyka matematyka.doc na koncie użytkownika kalka.nz • folder sprawozdania • Data dodania: 12 paź 2011Witam 31 maja 2020 r. kończę staż na nauczyciela dyplomowanego , plan pisałam według starych zasad, wiem że sprawozdanie piszę z realizacji własnych działań, mam pytanie czy faktycznie muszę przeprowadzić co najmniej 3 lekcje otwarte, bo na razie miałam jedną i to wspólnie prowadzony z koleżanką w ramach projektu.Proszę o .Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Jana Pawła II w Rychwale Nauczany przedmiot: informatyka, technika Rozpoczęcie stażu: 01.09.2002 r. Zakończenie stażu: 31.05.2005 r.Witam!

31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu.. W okresie od 01.09.2014r .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 .. Opis realizacji zadania (sposoby, czas trwania):Grupa A.. Dzisiaj, dzięki wielu programom pomocowych szkoły są wyposażone nie tylko w pracownie komputerowe, ale również w centra .NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Zapraszaj doradcę na swoje lekcje, jest on Twoim przyjacielem.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. Za swoje jedno z największych osiągnięć w pracy zawodowej-jako nauczyciel mianowany matematyki-uważam to, że po latach, gdy przychodzą do mnie absolwenci w "odwiedziny" ( i nie koniecznie są to wychowankowie) oprócz miłej rozmowy, radości z ich małych-dużych sukcesów dziękują mi nie tyle za wiedzę, którą im przekazywałam ale za rady .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego..

Od roku 1998 pracuję w Wiźnie - na początku w Szkole Podstawowej, następnie w Gimnazjum, a obecnie w Zespole Szkół w Wiźnie.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego - informatyka.

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Ewelina Olszewska Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy pedagogicznej.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansu Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego wrzesieŃ 2015 podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 01.03.2013Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 2 pkt 1 uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .. Opis i analiza § 8 ust.. Sławomir Abramowicz.. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr Jacka Podgórskiego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego.. Gratuluję kolejnego sukcesu!. nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.. Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.