Przedłużenie ważności prawa jazdy w czasie pandemii

Pobierz

Wszelkie licencje, zezwolenia i prawa jazdy, które wygasają w stanie wyjątkowym, przedłużają się automatycznie do 70 dni po jego zakończeniu.Wszyscy kierowcy, którym skończył się termin ważności prawa jazdy nie mogą wykonać teraz badań okresowych.. Jak w komunikacie poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś, nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi .Nie przejmuj się - Ministerstwo proponuje przedłużenia ważności do 60 dni po stanie zagrożenia.. Następnie musi pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.We wtorek, 7 kwietnia, polski rząd zaprezentował założenia tarczy antykryzysowej 2.0.. Tutaj zastosowany zostanie podobny termin - zwolnienie dotyczyć ma czasu epidemii i 60 dni po jej zakończeniu.Hiszpania, jako jeden krajów z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, także przedłużyła ważność niektórych dokumentów.. Według propozycji resortu, wszystkie one pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 .Po zakończeniu stanu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na odnowienie badań i przedłużenie terminów ważności..

Przedłużenie ważności dokumentów z powodu koronawirusa.

Zmiany w przepisach obejmą także kierujących.. Będą mieć przedłużoną ważność na czas trwania epidemii i do 60 dni od jej ukończenia.Przepisy wydłużające ważność m.in. prawa jazdy czy pozwolenia na kierowanie tramwajem weszły w życie.. Chodzi m.in. o ważność kończącego się terminu prawa jazdy .Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji.. Jednak nie muszą się tym martwić obowiązek tych badań w czasie epidemii jest zawieszony.Z badań korzystają m.in. osoby chcące przedłużyć uprawnienia i ważność prawa jazdy.. "Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - nie przejmuj się.Przedłużenie ważności prawa jazdy i innych uprawnień będzie mogło poczekać.. - Jeżeli jest potrzeba uzyskania badań lekarskich do przedłużenia uprawnień do kierowania pojazdami, to zrobione wcześniej badania nie tracą ważności na czas epidemii - informuje Elwira Kister.Przepisy wydłużające ważność m.in prawa jazdy czy pozwolenia na kierowanie tramwajem weszły w życie 18 kwietnia..

Okazuje się bowiem, że sprawa nie jest nadal jasna.

Przedłużenie ważności będzie obowiązywało w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - poinformowało Ministerstwo infrastruktury we wtorkowym komunikacie.Koniec terminu ważności prawa jazdy.. Nas, motocyklistów najbardziej interesuje przedłużenie ważności dokumentu prawo jazdy oraz przedłużenie uprawnień do kierowania.Co z ewentualnymi badaniami potrzebnymi do wydania takiego prawa jazdy?. Zawieszony jest też obowiązek wykonywania szkoleń okresowych w transporcie drogowym.Odpowiedź brzmi: TAK, zgodnie z regulacjami tzw. tarczy antykryzysowej, dokument jest ważny w czasie epidemii.. Wynika to z .. Zgodnie z propozycją zmiany w ustawie, zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.Wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami, w tym np. prawa jazdy, zakładają przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania do pakietu uzupełniającego tarczę antykryzysową - poinformował w środę w komunikacie resort.Wydłużenie ważności prawa jazdy na czas epidemii i 60 dni po jego zakończeniu - to istotna zmiana zaproponowana w tarczy antykryzysowej przez Ministerstwo Infrastruktury.Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.Dostaliśmy sporo zapytań w ostatnim czasie od naszych czytelników z pytaniem o termin ważności prawa jazdy w trakcie "pandemii"..

Po jego zakończeniu prawo jazdy będzie ważne jeszcze przez 60 dni.

W okresie przedłużonej .Wszystkie prawa jazdy, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.. O przedłużeniu terminu ważności prawa jazdy w czasie pandemii koronawirusa pomyślał dlatego ustawodawca przygotowując tzw. ustawę covidową.. Ciężko wykonać badania?. Przyjęta ostatnio specustawa przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich lub psychologicznych, których termin ważności upływa po 7 marca 2020 r.to posiadacz ma 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii [na przedłużenie dokumentów] na prolongatę.. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przedłużenie ważności: prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);Przedłużenie ważności prawa jazdy.. Co mówi jej zapis?. Nie przejmuj się - Ministerstwo proponuje przedłużenia ważności do 60 dni po stanie zagrożenia.Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć..

Kierowcy zawodowi już zostali zwolnieni z obowiązku wykonywania badań w czasie epidemii koronawirusa.

"Przedłużenie ważności będzie obowiązywało w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu.Jeżeli do wydania prawa jazdy potrzebne jest uzyskanie badań lekarskich, to te zrobione wcześniej nie tracą ważności na czas epidemii.. Otóż przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami zostało uregulowane w ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2020.568 .Prawo jazdy, uprawnienia do kierowania, badania lekarskie lub inne zezwolenia kończą się w czasie epidemii?. Podobne.- upływa w okresie obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, upraw­nień i wpisu ulega przedłu­żeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagro­żenia epide­micz­nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało nowelizację ustawy, która ma pozwolić na przedłużenie ważności dokumentów używanych przez kierowców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.