Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 2021

Pobierz

Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w roku szkolnym 2021/ 2022Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2021/2022 GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Wypełnia przedszkole Data złożenia POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/2022 (dotyczy dzieci, które w procesie rekrutacji zostały zakwalifikowane do przyjęciaod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadkuWniosek o przyjęcie do klasy pierwszej od 01 marca do 12 marca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów w dniu 18 marca 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia od 22 marca do 26marca 2021 r. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - pobierz plikPodanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej - 28.05.2021 r. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do szkoły podstawowej - 31.05.2021 r. - 10.06.2021 r.Szanowni Państwo, przypominam o konieczności złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 22 maja DOTYCZY RÓWNIEŻ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE SZKOŁY (DRUK DOSTĘPNY W MIEJSCU, GDZIE UMIESZCZONO LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I)Dokument należy dostarczyć do szkoły w dniach 10.03.2021 - 16.03.2021, w godzinach pracy sekretariatu: codziennie od 6.00 do 16.00, lub przesyłając na adres: [email protected] w tytle wpisując "Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola".W dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021 r. publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do szkoły..

Potwierdzenie woli Pobierz.Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Przypominamy jednocześnie rodzicom uczniów zakwalifikowanych, że: od 22 marca do 23 marca do godz. 15:00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole (Rekrutacja 2021 - Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły podstawowej).. - 13 kwietnia 2021r.. rodzice kandydata zakwalifikowanego do SP 55 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia lub elektronicznego potwierdzenia woli dostępnego po zalogowaniu w systemie elektronicznego naboru - Druki oświadczeń do kl. sportowej jak i do kl.Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych do wskazanej szkoły podstawowej będzie złożenie podpisanego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 26 kwietnia 2021 r. od godz. 1300 do 29 kwietnia 2021 r. Przejdź do menu..

L. TELIGIPrzyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły nastąpi po potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

nazwisko i imię dziecka w roku szkolnym …….…………/……………………… będzie uczęszczała / uczęszczał do .Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im.. Pobierz (0,42 MB) Załącznik nr 7 Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie (PDF)Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.. POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia dziecka: ………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………….. Numer PESEL dziecka do Szkoły Podstawowej .POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….UWAGA !. Termin złożenia potwierdzenia:7 kwietnia 2021r.. Informację w formie pisemnej prosimy złożyć również w szkole.Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły: Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego - do 26 marca 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP - do 26 marca 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy VII oddziału dwujęzycznego - do 19 marca 2021 r.Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 Pobierz (0,48 MB) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (PDF) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole - Załącznik nr 5 do Wniosku rekrutacyjnego Pobierz (0,38 MB) Oświadczenie o zamieszkaniu (PDF) Oświadczenie o zamieszkaniu - Załącznik nr 4 do Wniosku rekrutacyjnego Pobierz (0,39 MB) Oświadczenie rodzica o zaszczepieniu dziecka (PDF)Załącznik nr 6 Oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym 2021-2022 edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola..

S. Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok szkolny 2021/ 2022 Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2021 .Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenia woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie od 23 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do 28 kwietnia 2021 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.Publikacja list, potwierdzenie woli przyjęcia 17 marca 2021 17 marca 2021 administrator Brak komentarzy Szanowni Państwo, informujemy, że zostały podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej - zostały wywieszone przy wejściu do budynku szkoły (dawne .Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Łosińcu.. Pobierz (0,56 MB) Wniosek o przyjęcie kandydata (PDF) Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2021 r. Pobierz (0,2 MB) Zgłoszenie do szkoły obwodowej (PDF)Przypominamy, że w dn. 16.04.2021 - 22.04.2021 należy potwierdzić Państwa wolę uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane.. Pobierz (0,04 MB) Zasady naboru (PDF) Zasady naboru do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022..

Oświadczenie można pobrać ze strony szkoły i podpisane dostarczyć osobiście do sekretariatu w godzinach jego urzędowania, wysłać listem za pośrednictwem ...Potwierdzenie woli przyjęcia.

Proboszcz Parafii pw. Opieki Świętego Józefa NMP i Świętego Michała Archanioła w Łosińcu - ks. Zenon Góra.. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do klasy I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt