Uzasadnienie do medalu za długoletnią służbę

Pobierz

(należy wypełnić pismem drukowanym) WNIOSEKo nadanie.. W przypadku Medali Za Długoletnią Służbę należy wskazać wszystkie lata pracy.W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Medalami "Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca przyczyniła się do rozwoju Powiatu Jasielskiego.-Jestem bardzo dumny, że przypadło mi w udziale pełnić funkcję Starosty Jasielskiego w momencie, kiedy pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle zostali nagrodzeni przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Medalami za Długoletnią Służbę.. Krzyża Zasługi.. podać dokładną datę rozpoczęcia pracy (dzień, miesiąc i rok), ze wskazaniem ogólnego stażu pracyW szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Medal za Ofiarność i Odwagę (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie), Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy), Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Krzyż Zesłańców Sybiru, Krzyż Wschodni, Krzyż Zachodni, Medal Virtus et Fraternitas; Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości..

Nie będą przyjmowane dodatkowe strony z uzasadnieniem.

Oświadczenie nauczyciela do nagród MEiN i ŚKO.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Powinno to mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wniosku, który przygotowuje przełożony.. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po.. W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy .. Nadawane odznaczenia wojskowe .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy (pełne lata bez zaokrągleń) Kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. nr pozycji w notatce lub wykazie.. 2.c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych .Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę powinno w szczególności uwzględniać wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach..

... Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę Last modified by: Monika AFRYKANSKAUzasadnienie wniosku nie może przekraczać ram rubryki nr 18.

VI.Za te osiągnięcia nadawany jest nowe odznaczenie państwowe "Medal za Długoletnią Służbę".. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku jako Medal za Długoletnią Służbę, zmieniając pisownię słowa "za" z wielkiej litery na małą.Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.Załącznik do rozporządzenia.. "Wnioski o nadanie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów .Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.. Proszę wzorować się na uzasadnieniu przedstawionym w przykładowym wypełnionym wniosku, który znajduje się poniżej.Istotną przesłanką merytoryczną powinno być wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. za Długoletnią Służbę.. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania; wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę..

Jestem bardzo dumny, że będę asystował Pani Wojewodzie przy wręczaniu tych medali.Po ponownym przyjęciu do służby, osoby takie miały prawo do przyznania medalu, po przesłużeniu odpowiednich okresów, liczonych od dnia ponownego przyjęcia do służby.

Natomiast w uzasadnieniu wniosku .. Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie.. miejscowość i data sporządzenia wniosku.. Zgodnie z art. 18a.. Jeżeli wniosek na odznaczenia państwowe składany jest dla działacza ZNP należy w uzasadnieniu to uwidocznić wpisem, że jest członkiem i pełni określone funkcje.Inicjatywa odznaczeniowa nadania 18 Medali za Długoletnią Służbę pracownikom tarnobrzeskiego urzędu pochodziła od organu samorządowego, prezydenta miasta Tarnobrzega.. W przypadku wniosku o nadanie .. Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi.. nazwa klasy orderu lub stopnia odznaczenia.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.. należy wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.Uzasadnienie wniosku do "Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Medal ten dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowejW przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

Ponadto uzasadnienie powinno zawierać informację o ogólnym stażu pracy kandydata.W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.