Zwolnienie z zus za marzec 2021 jaki wniosek

Pobierz

:Aby otrzymać zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień należy spełnić kilka warunków - o wsparcie mogą występować przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i jednocześnie prowadzili 31 marca 2021 roku działalność przeważającą oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu rządu przyznającym pomoc.Wniosek o zwolnienie RDZ-B7 będzie można złożyć od 4 do 30 czerwca 2021 r. Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres.. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.Już od 1 kwietnia przedsiębiorcy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy - za marzec, kwiecień, maj.. Przedstawiamy informacje o tym jakie trzeba spełnić warunki.. Niezbędne jest do tego złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 - będzie można złożyć od 4 maja 2021 r. najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Wniosek należy złożyć przez PUE ZUS.. O umorzenie składek firmy mogą wystąpić do końca czerwca.. Przedłużenie wypłaty postojowego było konieczne ze względu na wydłużenie obostrzeń zamykających konkretne branże.Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) na podstawie zmienionych przepisów będzie można składać od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek..

Wnioski o zwolnienie z ZUS przez platformę PUE.

W oczekiwaniu na nowe przepisy prowadzący działalność mogą również złożyć wniosek o odroczenie zapłaty składek do ZUS.. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy z określonymi kodami PKD i spadkiem przychodów mogą […]O zwolnienie z ZUS za wskazane miesiące składa się wniosek RDZ-B7.. Brak nowego rozporządzenia, składki ZUS za marzec można odroczyćZwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej 9.0 Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień.. Do tej daty przepisy wydłużyły też termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r, styczeń i luty 2021 r. Nowe zasady obowiązują dopiero od 4 maja.Wnioskowanie o zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień jest możliwe, jeśli przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.Nowe zwolnienia ze składek i postojowe.. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych.Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca..

Wniosek o zwolnienie z ZUS - kiedy?

Najpóźniej wniosek musi trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r. Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek dla płatników z określonych branż.Aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS z tarczy, należy złożyć w ZUS deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne dotyczące okresów, na które uprawniony stara się o zwolnienie.. O samym rozporządzeniu pisaliśmy w artykule "Tarcza branżowa przedłużona na marzec i kwiecień - dla kogo i od kiedy?".. Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS płatnik musi mieć rodzaj przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczony kodem PKD 2007 wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. To nie jedyny warunek uzyskania wsparcia.. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień.. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.Do 31 maja 2021 r. prowadzący działalność gospodarczą mogą jeszcze składać wnioski o dotację z PUP..

Kto będzie mógł wnioskować o zwolnienie z ZUS?

Druki te można pobrać tutaj.Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r. stanowi pomoc publiczną.. Aby skorzystać z tej pomocy przedsiębiorcy muszą złożyć w ZUS specjalny wniosek ZUS RDZ wraz z załącznikiem.. Po spełnieniu wymienionych warunków właściciel firmy może uzyskać zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień(ewentualnie sam kwiecień).. Wniosek RDZ-B7 płatnik może złożyć od 4 maja 2021 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl..

Jej zapisy obejmują okresy działalności za marzec i kwiecień 2021.

Na podstawie nowych przepisów, czyli od 4 maja, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o również o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek: albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za styczeń .Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca.. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące - płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień nie dla wszystkich.. W nowej tarczy antykryzysowej kod PKD będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021 r. - dowiedział się DGP.Postojowe za marzec i kwiecień 2021 r. - Tarcza 9.0.. Źródło: ZUSWnioski złożone do 30 kwietnia 2021 r. ZUS rozpatrzy na podstawie przepisów Tarczy 8.0.. Zwolnienie z ZUS będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, których przeważająca działalność została określona PKD: luty 2021r.. Wielu przedsiębiorców będzie mogło się ubiegać o zwolnienie z ZUS.Wnioski należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.. Zarówno przy ubieganiu się o zwolnienie za marzec i kwiecień 2021 r. i tylko za kwiecień 2021 r. deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.— ZUS (@zus_pl) April 14, 2021.. Można złożyć go najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Dodatkowo należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za luty do dnia 31 marca 2021 r., chyba że jest się zwolnionym z ich składania.Rząd ogłosił wprowadzenie tarczy antykryzysowej 9.0.. Na ten sam problem zwraca uwagę Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.